Over ons
De Kerk van de Nazarener

Wie zijn wij?

De Kerk van de Nazarener Breda is vanuit een zendingsinitiatief van de gemeente Vlaardingen ontstaan. De eerste samenkomst was in september 1997 in de Markuskerk. Inmiddels hebben we een drietal verhuizingen achter de rug en komen we sinds februari 2014 samen in ons eigen gebouw in het centrum van Breda.

De achtergrond van de Kerk van de Nazarener is internationaal. Het is een kerkgenootschap dat rond 1900 in Amerika is ontstaan uit een opwekking. De Kerk van de Nazarener haar naam duidt op de man die ons voor is gegaan, Jezus van Nazareth. Verschillende kerken zijn samen gegaan. Daarbij meent onze Kerk ook zeker niet de enige ‘ware’ christelijke Kerk te zijn, maar voelen we ons verbonden met vele kerken en gelovigen. Aan het begin van de twintigste eeuw hadden christenen uit vele richtingen en Kerkgenootschappen de realiteit van de ‘Vervulling met de Heilige Geest’ en de ‘Volkomen overgave’ in hun leven ontdekt, en samen vormden zij toen met elkaar één nieuwe kerk.

Hoewel men eerst, net als Maarten Luther en John Wesley, de eigen kerk trouw wilde blijven, bleek daar geen ruimte voor de nieuw ontdekte geloofswaarheden en ervaringen, en uit noodzaak werd toen een nieuwe ‘heiligingsbeweging’ geboren. Hieruit ontstonden o.a. het Leger des Heils en de Kerk van de Nazarener die, wat betreft theologie en achtergrond, dus aan elkaar verwant zijn.

Inmiddels is de Kerk van de Nazarener uitgegroeid tot een internationaal kerkgenootschap, werkzaam in meer dan 165 landen over de gehele wereld. Haar zendings- en hulpverleningswerk omvat kerken, scholen, ziekenhuizen en andere speciale hulpverleningsprojecten, waaronder een Kinder Adoptie Plan. Ook heeft de kerk haar eigen opleidingsinstituten en universiteiten wereldwijd (o.a. in de Verenigde Staten, Zwitserland en Groot-Brittannië).

In Nederland is de Kerk van de Nazarener in 1967 begonnen in Haarlem en momenteel zijn er zo’n 16 gemeenten verspreid over heel Nederland. Tevens mogen wij als Breda het werk ondersteunen in België, voor meer informatie daarover, bekijk kvdn.be.

Wat geloven wij?

Als Kerk van de Nazarener werken we internationaal met zogenaamde ‘essentials’ en ‘non-essentials’. Dit houdt in dat we een aantal, voor ons hoofdzaken, gemeenschappelijk willen belijden, en dat we onze leden in andere dingen, voor ons bijzaken, volkomen vrij laten in hoe zij daar over willen denken.

Onze ‘essentials’ luiden: Wij geloven…

  1. Dat er één God is; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  2. Dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament, die samen de Bijbel vormen, door volledige inspiratie van Gods Geest zijn gegeven en samen alle noodzakelijke waarheden bevatten betreffende het Christelijk geloof en de Christelijke levenswandel.
  3. Dat de mens geboren wordt met een zondige natuur en daarom een innerlijke neiging tot het verkeerde heeft.
  4. Dat de verzoening van al onze zonden, door Jezus Christus, voor het gehele menselijk geslacht is, en dat eenieder die zich bekeert en gelooft in de Here Jezus Christus, en zich aan Hem toevertrouwd, gerechtvaardigd en wedergeboren wordt en wordt bevrijd uit de macht van de zonde.
  5. Dat zij die de verzoening door Jezus Christus afwijzen, zonder hoop en voor eeuwig verloren zijn, in de toekomst verwijderd van de grote liefde van God.
  6. Dat de gelovigen volkomen geheiligd (vernieuwd) moeten worden. Dit volgt op de wedergeboorte, door de inwoning en de vervulling van de Heilige Geest, door het geloof in de Here Jezus Christus.
  7. Dat de Heilige Geest getuigt van de wedergeboorte en van de volkomen heiliging in het hart van de gelovigen. Dat onze Heer naar de aarde zal terugkomen, dat de doden opgewekt zullen worden en dat er een laatste oordeel zal plaatsvinden.