Kerk van de Nazarener Breda

                            Een kerk van deze tijd!

Onze geschiedenis

De Kerk van de Nazarener is officieel opgericht op 8 oktober 1908 te Pilot Point, Texas, USA. Sinds 1919 heeft de Kerk van de Nazarener haar hoofdgebouwen in Kansas City, USA. Het gebouwencomplex is te vinden op 6401 The Paseo op de kruising van 63rd Street en The Paseo. Het Nazarene Publishing House (NPH) is ongeveer 8 kilometer noordelijker te vinden aan 2923 Troost Avenue.

 

Het hoofdkwartier verschaft ondersteuning aan bijna 1,5 miljoen leden in meer dan 12.900 kerken in de Verenigde Staten, Canada, en 143 andere landen en regio's in de hele wereld. Deze ondersteuning houdt onder andere in: het beheren van betalingen van zendelingen, het beheren van kerkarchieven, het coördineren van de ondersteuning en het uitzenden van zendelingen, het ontwikkelen van zondagsschoolmateriaal, het regelen van pensioenen van predikanten, het aanmoedigen tot het stichten van nieuwe kerken, het ontwikkelen van radioprogramma's om alle uiteinden der aarde te kunnen bereiken, en nog veel meer.

Het Nazarene Publishing House, opgericht in 1911, is de grootste uitgever van heiligingsliteratuur in de wereld. Hier worden onder andere zondagsschoolmaterialen, muziek, periodieken en boeken gepubliceerd. Als aanvulling voor het werk van lokale kerken heeft het NPH ook daarvoor diverse producten. NPH drukt jaarlijks meer dan 500.000 boeken en daarnaast een enorme hoeveelheid periodieken en andere publicaties. Het is de grootste verstuurder van 'second-class' poststukken van de posterijen in Kansas City.

De Nazareners ondersteunen 10 'liberal arts' scholen in de VS, Canada en op de Britse Eilanden. Verder 8 universiteiten en 43 bijbelcolleges. De kerk beheert 2 ziekenhuizen, 38 medische klinieken, 3 opleidingen tot ziekenverzorging, 1 lerarenopleiding, en meer dan 430 scholen voor basis en voortgezet onderwijs, met ruim 51.000 leerlingen, buiten de Verenigde Staten en Canada.

Nazareners zijn gedreven mensen die het goede nieuws van Jezus Christus over de wereld willen verspreiden. Op dit moment zijn er 747 zendelingen en vrijwilligers aan het werk in 138 gebieden over de hele wereld. Deze zendingsoperatie wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van de wereldwijde Nazarener familie door vrijwillige giften. Nazareners zijn ook betrokken bij het starten van nieuwe kerken en de omgeving waarin ze leven te verbeteren.

Klik hier om de site van de Kerk van de Nazarener Nederland te bezoeken.

E-mailen
Bellen
Map
Info