Kerk van de Nazarener Breda

                            Een kerk van deze tijd!

Wie zijn wij?

De Kerk van de Nazarener Breda is vanuit een zendingsinitiatief van de gemeente Vlaardingen ontstaan. De eerste samenkomst was in september 1997 in de Markuskerk. Inmiddels hebben we een drietal verhuizingen achter de rug en komen we sinds februari 2014 samen in ons eigen gebouw in het centrum van Breda.

De achtergrond van de Kerk van de Nazarener is internationaal. Het is een kerkgenootschap dat rond 1900 in Amerika is ontstaan uit een opwekking. Hoewel de naam ‘Kerk van de Nazarener’ nog wel eens wat ‘sektarisch’ aandoet, en bij velen in Nederland nog vrij onbekend is, is de Kerk juist geen sekte maar eerder het tegenovergestelde. Zij is namelijk ontstaan uit vereniging en opwekking, en niet door scheuring of afsplitsing! Daarbij meent onze Kerk ook zeker niet de enige ‘ware’ christelijke Kerk te zijn, maar voelen we ons verbonden met vele kerken en gelovigen.

Aan het begin van de twintigste eeuw hadden christenen uit vele richtingen en Kerkgenootschappen de realiteit van de 'Vervulling met de Heilige Geest' en de 'Volkomen overgave' in hun leven ontdekt, en samen vormden zij toen met elkaar één nieuwe kerk.

Hoewel men eerst, net als Maarten Luther en John Wesley, de eigen kerk trouw wilde blijven, bleek daar geen ruimte voor de nieuw ontdekte geloofswaarheden en ervaringen, en uit noodzaak werd toen een nieuwe 'heiligingsbeweging' geboren. Hieruit ontstonden o.a. het Leger des Heils en de Kerk van de Nazarener die, wat betreft theologie en achtergrond, dus aan elkaar verwant zijn.

Inmiddels is de Kerk van de Nazarener uitgegroeid tot een internationaal kerkgenootschap, werkzaam in meer dan 150 landen over de gehele wereld. Haar zendings- en hulpverleningswerk omvat kerken, scholen, ziekenhuizen en andere speciale hulpverleningsprojecten, waaronder een Kinder Adoptie Plan. Ook heeft de kerk haar eigen opleidingsinstituten en universiteiten wereldwijd (o.a. in de Verenigde Staten, Zwitserland en Groot Brittannië).

In Nederland is de Kerk van de Nazarener in 1967 begonnen in Haarlem en momenteel zijn er zo'n 14 gemeenten verspreid over heel Nederland. Dat zijn in alfabetische volgorde:, Amersfoort, Breda, Deventer, Dordrecht, Dordrecht Kruispunt Reeland, Haarlem, Hoekse Waard, Koog a/d Zaan, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam, Rotterdam-Emmaus (Portugeestalig), Veenendaal en Vlaardingen.  Al deze gemeentes zijn verenigd in een overkoepelend orgaan, dat is aangesloten bij de Evangelische Alliantie.

 

INTRODUCTIEFILM

ExternalVideoWidget

 

Wat willen wij?

De visie die wij als Kerk van de Nazarener Breda hanteren, luidt als volgt:

De Kerk van de Nazarener Breda wil een stralende kerkgemeenschap van Jezus Christus zijn, waar de liefde van God centraal staat. Zij wil in deze wereld alle mensen stimuleren navolgers van Jezus te worden, en hen brengen tot een leven van overgave, en groeiende toewijding, aan God. Goed beschouwd bestaat deze visie uit vijf onderdelen:

 

1   Wij willen een stralende gemeente van Jezus Christus zijn!

Wij verlangen naar de kracht, de vreugde en blijdschap, de vrijheid, de heiliging, de eenheid en saamhorigheid, en bovenal de liefde en de genade van God, die de levens van de eerste christenen in het Nieuw Testament kenmerkten.

 

2   De liefde van God staat centraal in alles!

Het is de ongelooflijke liefde van God voor mensen die ons er toe gebracht heeft Jezus te willen volgen. De ontdekking dat er een grote God is, die persoonlijke belangstelling voor mensen heeft, en bij hun levens betrokken wil zijn, heeft ons eigen bestaan volledig veranderd ten goede.  Het is die liefde, die we zelf geproefd hebben, die centraal moet staan in ons gemeente-zijn.  Daar streven we naar met elkaar. Zo willen we dus ook met elkaar omgaan in onze relaties, vanuit liefde en respect voor iedere ander. De ontdekking van de liefde van God voor een ieder van ons, moet er toe leiden dat ook wij ieder mens vanuit die liefde tegemoet treden en behandelen.

 

3   Wij willen een Kerk zijn van mensen die 'in deze wereld' leven.

De gemeente van Jezus Christus bestaat als een 'licht' en een 'zout' voor deze wereld. Zij is er om het genezing en herstel brengende evangelie (=goede boodschap) van Jezus Christus te verspreiden over de gehele aarde. De gemeente moet dáár zijn, waar de mensen zijn, omdat Gods hart naar ieder mens uit gaat! Dat geloven wij, dat hebben we zelf ervaren! Daarom willen wij als Nazareners ook volop in het leven van deze wereld staan. Dáár willen we de boodschap, van een God die van mensen houdt, bekend maken. Dáár willen we Zijn liefde en genade, in woorden en daden, uitdragen.

 

4   Wij willen alle mensen stimuleren navolger van Jezus te worden.

Wat deze gebroken wereld nodig heeft, denken wij, zijn mensen die Jezus Christus in alles willen navolgen. Mensen die Zijn leefregels, met betrekking tot alle soorten relaties (in huwelijk, op school, op het werk, op de club of vereniging, met familie en buren), willen naleven. Mensen die vol van Gods liefde, waarheid en genade zijn. Hoe meer mensen radicale navolgers van Jezus worden, des te meer, zo geloven wij, zal er van Gods liefde en van Zijn bedoelingen met deze aarde zichtbaar worden.

 

5   Wij willen elkaar brengen tot een leven van overgave, en groeiende toewijding, aan God.

Als gemeente willen wij streven naar een voortdurende groei, in diepte, breedte, kwaliteit en kwantiteit, van de kerk van Christus als geheel. Ieder mag met zijn gaven en talenten zijn of haar plekje in de gemeente vinden waar hij of zij zich thuis voelt, en zo God verheerlijken met wat hij of zij gekregen heeft. Door middel van huisgemeenten en contactkringen willen we met elkaar open staan voor geestelijke groei, bemoediging, zorg en correctie, zodat we samen op weg kunnen gaan om steeds mooiere mensen te worden, en in volkomen overgave en toewijding aan God te leven.

 

Wat geloven wij?

Als Kerk van de Nazarener werken we internationaal met zogenaamde ‘essentials’ en ‘non-essentials’. Dit houdt in dat we een aantal, voor ons hoofdzaken, gemeenschappelijk willen belijden, en dat we onze leden in andere dingen, voor ons bijzaken, volkomen vrij laten in hoe zij daar over willen denken.

 

Onze ‘essentials’ luiden: Wij geloven...

  • Dat er één God is; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament, die samen de Bijbel vormen, door volledige inspiratie van Gods Geest zijn gegeven en samen alle noodzakelijke waarheden bevatten betreffende het Christelijk geloof en de Christelijke levenswandel.
  • Dat de mens geboren wordt met een zondige natuur en daarom een innerlijke neiging tot het verkeerde heeft.

  • Dat de verzoening van al onze zonden, door Jezus Christus, voor het gehele menselijk geslacht is, en dat een ieder die zich bekeert en gelooft in de Here Jezus Christus, en zich aan Hem toevertrouwd, gerechtvaardigd en wedergeboren wordt en wordt bevrijd uit de macht van de zonde. 
  • Dat zij die de verzoening door Jezus Christus afwijzen, zonder hoop en voor eeuwig verloren zijn, in de toekomst verwijderd van de grote liefde van God.
  • Dat de gelovigen volkomen geheiligd (vernieuwd) moeten worden. Dit volgt op de wedergeboorte, door de inwoning en de vervulling van de Heilige Geest, door het geloof in de Here Jezus Christus.
  • Dat de Heilige Geest getuigt van de wedergeboorte en van de volkomen heiliging in het hart van de gelovigen. Dat onze Heer naar de aarde zal terugkomen, dat de doden opgewekt zullen worden en dat er een laatste oordeel zal plaatsvinden.

 

E-mailen
Bellen
Map
Info