Kerk van de Nazarener Breda

                            Een kerk van deze tijd!

Studie

Als Christen werken aan je geestelijke groei! 

Het is van belang om God de Vader beter te leren kennen. En om jezelf verder te ontwikkelen als volgeling van Jezus. Wat betekent dat voor jouw leven als discipel? Hoe kun je in deze tijd een verschil maken in een wereld die op zichzelf gericht is? En hoe kun je in Zijn dienst staan met je gaven en talenten?

Daarom is verdere toerusting belangrijk! De Kerk van de Nazarener heeft een eigen opleidingsinstituut genaamd EuNC... European Nazarene College. Een internationaal college waar veel landen bij aangesloten zijn. 


Er is ook een Learning Centre "The Netherlands". U kunt uzelf orienteren via de site van EuNC. Mocht u vragen hebben over studies of eens willen praten over een bediening of ervaart u Gods roep, neemt u dan contact op met de predikant. 

E-mailen
Bellen
Map
Info