Kerk van de Nazarener Breda

                            Een kerk van deze tijd!

Jaarprogramma seizoen 2020

Door het jaar heen zijn er verschillende cursussen. U kunt zich op ieder moment inschrijven. Stuur daarvoor een berichtje naar contact. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen prikken we in goed overleg de data voor de cursus.


Kennismakingscursus Kerk van de Nazarener

We komen elkaar niet zomaar tegen! En als we elkaar dan ontmoeten dan is het goed om te weten wat voor gemeenschap de Kerk van de Nazarener is. Waar zij haar wortels heeft in de geschiedenis en waar we als kerk voor staan. In 5 avonden doorlopen we de geschiedenis, de inrichting en de theologische visie van onze kerk.


Alpha cursus

Speciaal voor degenen die aan het begin van hun geloofsleven staan en voor hen die kennis willen maken met het christelijk geloof. In 5 avonden gaan we door de fundamentele uitgangspunten van het christelijk geloof heen op een interactieve manier. Het is geheel vrijblijvend en er is alle ruimte voor de persoonlijke beleving.


Huwelijkscursus

Het huwelijk is het verbond tussen twee mensen onder de aanwezigheid en zegen van God. Die mooie dag ligt al snel in het verleden want voor je het weet ben je samen plotseling vele jaren verder. Vrijwel iedereen zal het ermee eens zijn dat door de tijd heen mensen en situaties veranderen. Maar, wat nooit verandert is de essentie van het verbond en de zegen die God eraan verbindt. Daarom is het goed om hier als gehuwden aandacht aan te geven en dit opnieuw te verdiepen.

In 5 avonden gaan we dit op een ontspannen en leuke manier doen. Het programma bestaat uit deels inzichten delen en deels relationele praktijkopdrachten. Alles op een Bijbelse basis en in een gezellige en vertrouwde sfeer. Mocht u enkel voor de wet getrouwd zijn, ook dan sluit deze cursus prima aan.

E-mailen
Bellen
Map
Info