Kerk van de Nazarener Breda

                            Een kerk van deze tijd!

Zending

Werk & Getuigenisteam in Roemenie

Inge Bergman is met het Werk & Getuigenisteam  in Roemenië geweest naar het dorpje Sighisoara. In de eredienst van 2 november j.l. heeft zij hiervan verslag gedaan. Onderstaande foto's geven een indruk van de reis. Beweeg met de muis de pointer over de onderste rand van de foto en start de presentatie.


Zendingswerk Jan en Tabitha in Senegal

Wie zijn Jan en Tabitha Kieviet en Maria en Simon? Een enthousiast echtpaar met twee schattige jonge kinderen. Hij pastor, zij arts. Met een brandend hart voor Senegal, (West-Afrika), en de hoofdstad Dakar, met hun bewoners en een ziekenhuis.

Hoe ontstond ons contact? Per 1 januari 2011 werd Tabitha’s vader interim-predikant van de Kerk van de Nazarener te Breda. Hij vertelde ons over de roeping van zijn kinderen voor Afrika. Ons vorige zendingsechtpaar, de man ook een arts, werkten in Tanzania. Zo groeide in onze kerk liefde voor dit continent. Jan en Tabitha gaven een boeiende presentatie in onze gemeente over het zendingswerk aldaar, waar zij zich bij gaan aansluiten.

Een arts en een pastor. Beiden gaan daar de mensen dienen. Een prachtige combinatie op natuurlijk en geestelijk vlak.

Eerst zijn ze voor 3 maanden in Gabon geweest, omdat het in Senegal te onrustig was in verband met de verkiezingen. Daar is Tabitha aan het werk geweest als tropenarts. Toen de rust terugkeerde in Senegal, na de roerige verkiezingen, vertrokken zij met een brandend hart voor Dakar naar hun zendingsbestemming.

Begin zomer 2011 begon hun geloofsavontuur voor dit land voor Tabitha, de arts, Jan de pastor en hun 2 kleine kinderen.

Opnieuw een cultuurshock, want dit is een ander Afrika dan Tanzania en Gabon. Geen bos, maar een lawaaiige, hete stad, veel armoede, veel heel veel werk te doen in het ziekenhuis, waarvan de arts 4 jaar geleden vertrokken is. Amadou, een verpleegkundige, nam een groot deel van de leiding van de medische zorg over, er staan iedere ochtend zo’n 100 tot 150 patienten te wachten voor hulp!!

De organisatie en samenwerking moest opnieuw opgebouwd worden, het vertrouwen van de medewerkers gewonnen worden. Zij werkt met veel plezier met haar collega’s, en deze staan open om nieuwe dingen te leren.

Dit proces is nog altijd aan de gang, het vraagt veel geduld, tact en bovenal liefde voor de mensen. Gebed gevraagd voor de doorgang van de medische missie. Jan legt contacten in de stad, mag het Woord uitdragen, leidt soms speciale diensten, houdt gebedsretraites. Houdt ervan op straat mensen aan te spreken om te vertellen, dat God van mensen houdt. Vooral hun manier van leven zal indruk maken op de mensen! 

 

Hun oudste kind Maria gaat naar een Franse school en met plezier!  De jongste is nog lekker thuis. Klik hier voor meer informatie.

Wereld Evangelisatie Fonds

De inzamelingen voor het Wereld Evangelisatie Fonds zijn de grootste die onze kerk kent. Het zijn de belangrijkste zendingscollecten. Het Wereld Evangelisatie Fonds is de levensader van het zendingswerk. Wordt er minder gegeven, dan kan er minder zendingswerk worden gedaan. Wordt er meer gegeven, dan kan er nieuw werk worden gestart of bestaand werk worden ondersteund.

"Het Wereld Evangelisatie Fonds is de gelegenheid die aan elke gemeente wordt geboden om voelbaar deel te nemen aan de vervulling van de Grote Opdracht. Een ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om de

Kinder Adoptie Plan

Het kinderadoptieplan is een financieel adoptieplan van de Kerk van de Nazarener. Het sponsort kansarme kinderen wereldwijd door voedsel en onderwijs te geven. Tevens wordt in alle projecten het evangelie aan de kinderen verteld. Zo sponsoren we momenteel Georgiana. Georgiana is geboren op 5 september 2007. Zij woont in Roemenië. Door haar financieel te steunen kan Georgiana naar school. Zij krijgt dus o.a. door dit programma onderwijs, wekelijkse maaltijden, benodigde kleding, medische zorg en kan deelnemen aan sport en spel.

 Albasten fonds

Het ingezamelde geld gaat naar landen over de hele wereld, waar men het geld besteedt aan de bouw van kerken, ziekenhuizen, pastorieën, huizen voor zendelingen en de aankoop van grond hiervoor. Twee maal per jaar wordt hier aandacht aan gegeven over de hele wereld.

E-mailen
Bellen
Map
Info